Drodzy członkowie ST PTTK,

w imieniu Zarządu informuję, że w dniu 25 marca 2022 r. odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze ST PTTK.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Wyborczego

Speleoklubu Tatrzańskiego PTTK w dniu 25.03.2022

I termin: 25.03.2022, godz. 19.00

II termin: 25.03.2022, godz. 19.15

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Wyborczego
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej
 5. Stwierdzenie przez Komisje Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Walnego Zebrania
 6. Głosowanie nad udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Speleoklubu Tatrzańskiego PTTK
 7. Wybór nowych członków Zarządu ST PTTK
 8. Wybór delegatów do Zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK
 9. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA
 10. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Komisji i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego PZA
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania

Jednocześnie przypominam, że do końca marca należy opłacić składkę do PTTK.Normalna – 65,- /osoby pracujące
Ulgowa – 40,- /emeryci, renciści, rodzinna
Młodzieżowa – 30,- /dzieci i młodzież, studenci do 26 roku życia

Wpłaty można dokonać na konto Oddziału Tatrzańskiego PTTK
nr 46 1240 5165 1111 0000 5226 1756,
lub w kasie Oddziału w godz. 8,15 – 12,00.

Za Zarząd ST PTTK
Karolina