W dniach 09-11.10. 2020 odbyły się Manewry Centralne KTJ PZA z Podstaw Ratownictwa Jaskiniowego. Miejscem Naszych działań była góra Birów na Wyżynie Częstochowskiej.

W wydarzeniu wzięło udział 23 Taterników Jaskiniowych z różnych klubów z całej Polski, którzy to pod nadzorem kadry szkoleniowej, szlifowali wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania oraz transportu noszy z poszkodowanym, przy pomocy technik linowych.

Pierwszy dzień poświęcony był na opanowanie technik i patentów stosowanych w Ratownictwie Jaskiniowym. Drugiego dnia, uczestnicy mieli za zadanie samodzielnie przeprowadzić transport noszy z poszkodowanym, po ustalonej uprzednio trasie.

Trasa obejmowała; transport poziomy, wyciąganie i opuszczanie, tyrolki poziome i skośne, przepięcie noszy z jednej tyrolki na drugą oraz trawers.
Za całą trasę transportu odpowiadał kierownik akcji, natomiast za każdy z poszczególnych odcinków odpowiadali kierownicy odcinków. Po oporęczowaniu całej trasy i przygotowaniu układów na poszczególnych odcinkach, rozpoczęto przeprowadzenie transportu noszy. Całość akcji przebiegła sprawnie i bez większych komplikacji.

Po zakończeniu transportu i zinwentaryzowaniu sprzętu, był jeszcze czas na ogólne podsumowanie i osobiste przemyślenia uczestników szkolenia. 

Zdjęcia:
Tomasz Niemiec
Michał Bochynek
Przemysław Stysiak
Sławomir Heteniak