W dniach 11-13 czerwca 2021 roku odbyła się unifikacja technik ratownictwa jaskiniowego. Areną działań była Jura Krakowsko – Częstochowska, a dokładniej skałki na Górze Birów. W unifikacji wzięło udział ponad trzydziestu taterników jaskiniowych z całej Polski. Speleoklub Tatrzański reprezentowany był przez dwie osoby: Magdalenę Sitarz i Michała Pietrzaka. Kadrę instruktorską stanowili: Marcin „Diabeł” Pruc, Agnieszka Nieciąg, Marek Lorczyk i Robert „Melon” Matuszczak.

W sobotę rano po spakowaniu sprzętu udaliśmy się pod skałki, gdzie zostaliśmy podzieleni  na dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania. Grupa podstawowa ćwiczyła na ziemi budowę stanowisk ratowniczych oraz techniki ratownicze takie jak: wyciąganie poszkodowanego przy użyciu flaszencuga i ruchomego bloczka, opuszczanie poszkodowanego przy użyciu rolki stop wraz z użyciem bloczka odciągowego. Zaprezentowano również technikę podciągania poszkodowanego przy użyciu balansu, a także technikę przechodzenia z opuszczania poszkodowanego do jego podciągania oraz budowę tyrolki. Na koniec dnia grupa podstawowa ćwiczyła transport poziomy poszkodowanego w noszach ratowniczych w jaskini. W tym samym czasie grupa zaawansowana ćwiczyła te same elementy, tyle, że w ścianie z poszkodowanym umieszczonym w noszach ratowniczych.

W niedzielę zajęcia polegały na przeprowadzeniu pozorowanej akcji ratowniczej z poszkodowanym umieszczonym w noszach ratowniczych. Kierownikami poszczególnych odcinków były osoby, z grupy zaawansowanej do których dobrane zostały osoby z grupy podstawowej. Tor, ułożony przez instruktorów zawierał wszystkie elementy ćwiczone poprzedniego dnia: transport poziomy, opuszczanie i podciąganie poszkodowanego oraz transport przy wykorzystaniu tyrolki.

Ogrom wiedzy przekazany przez dwa dni unifikacji był możliwy do opanowania dzięki świetnej kadrze instruktorskiej. Poznane techniki ratownicze „na sucho” na powierzchni, zostaną wykorzystane podczas warsztatów planowych w jaskiniach tatrzańskich oraz Jury Krakowsko – Częstochowskiej. A wieczory, tradycyjnie już spędzone były przy ognisku stanowiąc okazję do rozmów i integracji.

Zdjęcia:
Magda Sitarz
Michał Pietrzak
Marcin „Diabeł” Pruc (AKG)