W dniach 19-21.10.2018 odbyło się centralne szkolenie z autoratownictwa i pierwszej pomocy.
W tym roku tematem przewodnim szkolenia była hipotermia w warunkach jaskiniowych. Pierwszego dnia po krótkich zajęciach teoretycznych udaliśmy się do Jaskini Mylnej, gdzie ćwiczyliśmy udzielanie pierwszej pomocy, budowę punktów cieplnych. Mieliśmy okazję zmierzyć temperaturę poszkodowanego, temperaturę wewnątrz punktów cieplnych. W użyciu była również kamera termowizyjna.

Drugiego dnia podzielni na cztery grupy udaliśmy się do jaskiń: Marmurowej, nad Kotlinami, Wielkiej Litworowej i Ptasiej Studni. Scenariusz zajęć zakładał uraz poszkodowanego na ostatnim odcinku linowym. Po uwolnieniu poszkodowanego z przyrządów do zjazdu   i zwiezieniu  na dno studni została udzielona mu  pierwsza pomoc. Następnie metodami autoratowniczymi ewakuowano go do otworu. Po drodze poszkodowany został ogrzany w przygotowanym punkcie cieplnym.
W szkoleniu brali udział grotołazi z całej Polski. Z ST PTTK Michał Zmarz.

Opis: Michał Zmarz