W Maju 2019 w Speleoklubie Tatrzańskim PTTK, rozpoczął się kurs Taternictwa Jaskiniowego. Pierwszym etapem kursu są zajęcia wspinaczkowe, które głównie prowadzone były u wylotu dol. Lejowej, a niedługo Kursantów czeka wyjazd wspinaczkowy na Jurę Krakowsko- Częstochowską.

Zdjęcia: M.Grzybcz, K.Szych, S.Heteniak.