10-12.05.2019 odbył się kurs dla przyszłych Ekiperów PZA. Kurs przyciągnął wielu zainteresowanych, zarówno z klubów wspinaczkowych, jak i speleologicznych. Organizacją i prowadzeniem kursu, zajmował się niezastąpiony Włodek „Jacooś” Porębski.

Bardzo bogaty program przewidywał zajęcia w terenie i część wykładową. Zajęcia rozpoczęliśmy już w Piątek, kiedy to poznaliśmy rodzaje kotew, zarówno tych mechanicznych jak i chemicznych, oraz mieliśmy szanse sprawdzić ich wytrzymałość w skale. Wieczorem, tego samego dnia, Andrzej Ciszewski poprowadził dla Nas wykład na temat stałych punktów oraz ich osadzaniu. Kolejny dzień, był już zaplanowany pod kontem konkretnej pracy ekiperskiej. Podzieliliśmy się na dwie duże grupy i po zabraniu niemożliwej ilości sprzętu, w tym wiertarek, kotew, pił ręcznych, grabi i szczotek, zaczęliśmy napierać w stronę skały. Naszym obiektem stała się Zamkowa Skała w dol. Kluczwody, już od wielu lat bardzo zaniedbana i obecnie mało uczęszczana przez wspinaczy. W ciągu dwóch dni, udało nam się usunąć ogromną ilość krzaków, oraz oczyścić skałę ze sporej ilości trawy, gliny, piasku i ruchomych kamieni. Dopiero finałem naszej pracy było dobranie odpowiednich miejsc dla punktów, wiertanie i w końcu wklejanie kotew. W sobotę wieczorem, miał jeszcze miejsce wykład o ochronie przyrody, prowadzony przez Miłosza Jodłowskiego. Zajęcia zakończyliśmy w Niedzielę późnym popołudniem, kiedy to z satysfakcją mogliśmy popatrzeć na świeżo uporządkowaną skałę, z nowo obitymi drogami.

Zdjęcia: Łukasz Masztafiak, Magdalena Salwowska