Zorganizowane przez ST PTTK szkolenie z Podstaw Ratownictwa Jaskiniowego, zgromadziło wokół siebie sporo zainteresowanych, wśród których oprócz klubowiczów znaleźli się taternicy jaskiniowi z innych klubów.

Szkolenie rozpoczęto od wykładu z hipotermii i elementów pierwszej pomocy. Następnie zostały omówione niektóre techniki i układy wykorzystywane przy transporcie linowym w warunkach jaskiniowych. Był to krótki wstęp do działań jakie mieliśmy podjąć kolejnego dnia, kiedy to wspólnie udaliśmy się do jaskini Kasprowej Niżniej, celem przeprowadzenia transportu noszy z poszkodowanym.

Transport rozpoczęliśmy zaraz za Gniazdem Złotej Kaczki i prowadziliśmy go ciągiem głównym jaskini, aż na powierzchnię. Dzięki zaangażowaniu uczestników, oraz odpowiedniej organizacji, akcję udało się przeprowadzić sprawnie i bez większych komplikacji.

Nasze przedsięwzięcie miało charakter szkoleniowy i jego celem było przedstawienie niektórych technik z zakresu Ratownictwa Jaskiniowego, oraz wzbudzenie w uczestnikach większego poczucia współodpowiedzialności oraz współpracy w trakcie działań jaskiniowych. 

Zdjęcia:
Mariusz „Loczy” Miedziński
Łukasz Strama
Karolina Tabaszewska