Dzięki zezwoleniu wydanemu przez TPN, w jaskini Czarnej zostało przeprowadzonych kilka akcji ekiperskich mających na celu osadzenie nowych punktów.

Projekt miał na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz inwentaryzacje już istniejących ubezpieczeń, wykorzystywanych w trakcie wyjść Taternickich.

Uaktualniony szkic techniczny jaskini, jest już dostępny na stronie KKTJ.

Strona KKTJ