25.06.2023 odbył się Egzamin na Kartę Taternika Jaskiniowego.
Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała komisja egzaminacyjna, w skład której wchodziło dwóch instruktorów klubowych, oraz jeden instruktor zewnętrzny.
Sam egzamin obejmował część praktyczną w skałach (wspinanie oraz techniki linowe wraz
z Autoratownictwem ), oraz część teoretyczną w formie opisowej.
Absolwentom gratulujemy zakończenia kursu oraz pozytywnego zdania egzaminu.
Do zobaczenia w Górach i Jaskiniach!